miércoles, 30 de diciembre de 2009

Acabem semestre i comencem exàmensHem acabat el semestre, encara que estem de vacances de nadal, ara arriba al gener l'hora de demostrar tots els coneixements que hem après de totes les assignatures. Personalment he après moltes coses noves, nous conceptes que no sabia, utilitzar alguns programes d'ordinador, conèixer alguns pedagogs molt importants per l'educació, ... En resum, crec que de totes les assignatures he après molt.

Aquest bloc m'ha resultat molt útil, des del primer dia ja hem va agradar molt la idea, perquè ho vaig trobar que era una nova manera de fer alguns exercicis d'una manera molt creativa. A més a més de adaptar-nos el canvi que està patint la societat amb les noves tecnologies a l'aula. Com a futurs mestres trobo molt important utilitzar eines com aquest bloc, per poder conèixer l'experiència en primera persona i ensenyar-ho millor els infants.

Per tant, només hem queda desitjar a tothom que ens vagi bé els exàmens i dir adéu al bloc fins el semestre següent.

lunes, 28 de diciembre de 2009

Comentari efectes secundari de l'educació


He trobat un bloc molt interessant que es diu "Blog de recursos Tic en educación" que és d'una professora que es diu Rocio Cabanillas i ha fet un comentari titulat "efectos secundarios" sobre un article Jose Miguel Santos Guerra al diari. La veritat és que m'agrada't molt, perquè només amb la imatge ja s'entén, però crec que amb la importància que tenen avui en dia les tecnologies a l'escola i la importància que tenen poder aplicar-les per fer que l'aprenentatge sigui més constructiu i pugui despertar l'interès en els infants.

Perquè tal com diu a l'article unes paraules de Winston Churchill "M'agrada aprendre, però m'espanta que m'ensenyin". Perquè encara en moltes escoles segueix la mateixa estructura d'aprenentatge basat en la memorització. Realment, aprendre han d'aprendre, però la manera en que un professor t'ho ensenya fa que et pugui agradar realment la matèria, encara que sigui la cosa més aburrida.

Crec que aquest article reflexa els canvis que a moltes escoles estan fent, introduint les noves tecnologies a l'aula, ja que produeixen un efecte motivador en els alumnes i fan que tinguin més interès per aprendre. Per tant, crec que és molt necessari utilitzar altres tècniques per poder ensenyar els infants. Perquè sinó, tal com es veu a la imatge acabarem posant la televisió per tal de que prestin atenció a classe.

Competències comunicatives


Ja fa alguns dies a classe de Comunicació oral, escrita i digital després de treballar els diferents articles del procés comunicatiu vàrem treballar la competència lingüística. Per tal d'entendre millor quins són els components de la competència lingüística he fet un mapa conceptual sobre les diferents competències, per tal de que s'entengui millor.

Però primer de tot si definim la competència comunicativa, segons Gumperz i Dell Hymes (1972) "La competència comunicativa és el terme més general per definir la capacitat comunicativa d'una persona, capacitat que abraça tant el coneixement de la llengua com l'habilitat per utilitzar-la. L'adquisició d'aquesta competència es configura a partir de l'experiència social, les necessitats i motivacions, i l'acció, que és alhora una font renovada de motivacions, necessitats i experiències".

Des de ben petits anem adquirint coneixements no només de gramàtica, sinó també dels seus registres, formem diferents situacions comunicatives. Per tant, la competència comunicativa no només exigeix l'habilitat d'utilitzar una llengua, sinó saber utilitzar en el context comunicatiu de cada comunitat específica, en les seves formes socials, culturals i ideològiques, tal com van postular Gumperz i Hymes.

Els sistemes primaris són els que es refereixen a la comunicació quotidiana, és necessari a tots els rols que implica la vida en la societat. I els sistemes secundaris són de més elaboració i complexitat. És a dir, requereixen més capacitat cognitiva en la tasca de codificar i descodificar textos.

domingo, 27 de diciembre de 2009

Articles procés comunicatiu per l'examen


Per l'examen de Comunicació oral, escrita i digital hem d'escollir un dels set articles del procés comunicatiu, fer una síntesis i relacionar-ho amb el contingut de l'assignatura. (TORRALBA, F. 2006. L'art de saber escoltar. Barcelona: Pagès Ed. ). Després d'haver llegit tots els articles he decidit fer el d'escoltar i sentir, perquè a part de ser el que més m'ha agrada't, crec que és molt important ensenyar a escoltar als infants a l'escola. Escoltar és molt important i està molt poc valorat, s'hauria de donar més importància aquest fet.

Primer hauríem de definir què és escoltar i sentir. Podem dir que escoltar és un acte intencional que el seu objectiu és comprendre a l'altre, decidim que volem escoltar a qui, l'escolta ve precedida per un desig i és selectiva. En canvi sentir és un acte no intencional, vol dir percebre un so i no podem decidir que sentir. Per tant, escoltar no és sentir, mentre que no decidim sentir, si podem decidir escoltar.

L'escolta exigeix una preparació de l'ànima, una predisposició, a més a més, ningú no et pot obligar escoltar, és a dir, l'escolta és un dels actes més lliures que pot realitzar la persona. Quan escoltem intentem entendre les raons de l'altre, això no significa que compartim les seves raons, però si cal que ens esforcem per entendre el que diu. Un factor molt important és que escoltar implica humilitat, perquè quan escoltem ens exposem a descobrir que no estem a la veritat i per tant no tenim raó.

Un altre punt molt important, és que l'acció educativa ha subestimat el valor de l'escolta, a que no ens han ensenyat a escoltar. L'escola s'ha centrat en l'acte de parlar i ha subestimat el valor que pot tenir l'escolta, i s'hauria d'exercitar igual o més que la parla. És a dir, s'hauria d'ensenyar als infants a escolar, a saber concentrar-se, a donar voltes a les idees. Ensenyar a escoltar hauria de ser anterior a ensenyar qualsevol altre matèria, perquè sense saber escoltar no es pot transmetre res.

Ho podem relacionar amb les quatre habilitats lingüístiques: llegir, escriure, parlar i escoltar. Totes quatre habilitats són molt importants, però avui en dia dins de la societat i de l'escola se li dóna més valor a parlar, llegir i escriure. Des de petits, ja comencen a fer lectoescriptura, ... Però realment si pensem, algú ensenya els infants a saber escoltar? Podem veure que escoltar demana una sèrie de punts:
- Un paper actiu i participatiu.
- Un respecte per l'emissor i les seves idees.
- Ser objectiu per intentar entendre el que diu l'altre.
- A més a més un bon oient sap descobrir els objectius i proposits de l'orador.
- Descobrir les idees principals del missatge i sap reaccionar al missatge i parlar quan acaba.

Un llenguatge és un mitjà d'expressió i comunicació que és propi de la facultat humana. Ja què el llenguatge s'organitza a diferents nivells (discurs, oració, morfema, sintagma i fonema) i també pot tenir creativitat. Podem dir que el llenguatge és alguna cosa més que un instrument de comunicació. Però encara que el llenguatge és molt important, hem de saber donar la importància també escoltar tant com altres capacitats igual d'importants.

lunes, 21 de diciembre de 2009

Futura nova eina: google wave


He trobat a un bloc que es diu " Nuevas tecnologias para la educación" i m'ha semblat molt interessant una nova eina, el google wave sobre el que fa una entrada al seu bloc. Ja que aquests últims dies hem estat treballant noves eines aplicades en l'educació i crec que pot ser molt interessant en aquest camp.

Segons la definició de la Wikipedia és una nova eina en línia que permet els seus usuaris comunicar-se i col·laborar en temps real. Cada usuari té els objectes coneguts com a waves que tenen un fil complet de missatges multimèdia. Els waves es comparteixen i es poden afegir o eliminar col·col·laboradors en qualsevol moment. Encara que es pugui pensar no és una xarxa social, sinó va més orientat a col·laboració.

Aquesta eina encara està en proves, però aquesta eina pot ser realment útil a les escoles, per exemple si un professor pot demanar un exercici, obrir un wave i poder incloure els seus alumnes com a participants, un cop en aquest waves pot exposar tot tipus d'informació multimèdia. Tot això poder fer-ho temps real, i fomentar la comunicació entre el professor i els alumnes, però en l'era digital que ja arribat a les escoles.

Personalment crec que és una eina molt útil, jo fa uns dies vaig rebre la invitació i encara ho estic investigant com funciona, però realment crec que pot ser molt útil i pot aportar molt en el camp de l'educació. En alguns aspectes em recorda al google docs, però crec que pot aportar més coses i ser més útil en molts aspectes.

Encara que si crec que té alguns aspectes negatius, com que ara mateix necessites invitació i no està obert a tothom, també que de moment està mig en proves i encara està només en anglès. Però confio en que dintre d'un temps arribi d'una manera lliure a tothom, que ho facin si no en català, com a mínim castellà. Però finalment si fem balança crec que supera les coses positives i aquests punts negatius amb una mica de temps ja no seran punts negatius.

Els debats de classe


Durant aquests dies a classe de Comunicació oral, escrita i digital hem estat realitzant per grups uns debats i els temes han sigut els següents:
- Integració dels infants discapacitats a les aules ordinàries.
- Educació obligatòria fins els 18 anys
- La religió a les escoles
- Els infants de diferents edats han de compartir una mateixa aula?
- Uniformes, si o no?
- Pla escola web 2.0
- Calendari escolar (setmana de vacances al febrer i començar una setmana abans al setembre)

Desprès cada grup entregarà una valoració de tots els debats, per poder fer la valoració s'ha de tenir en compte primer els aspectes discursius: si han estructurat bé els arguments, s'han ajustat al tema, repetició d'idees, exposició de contraarguments, utilització d'altres d'exemples, cites o altres proves documentals, etc.

També s'ha de tenir en compte els aspectes d'oratòria, si han utilitzat el registre adequat, s'han expressat de forma concisa i clara, l'ús de una bona correcció lingüística, coherència, ....

I per últim es valora també els aspectes organitzatius com poden ser fer una bona planificació del debat ( si es encertat, ben preparat, original, ...), si han tingut autocontrol (els nervis, respectar els torns de paraula, ...) , etc.

Personalment m'han agrada't tots els debats, tots han exposat bons arguments per defensar la seva postura, a més a més han sigut temes d'actualitat i referents amb l'educació. Encara que sempre es pot millorar, ha sigut la nostra primera vegada en fer un debat per quasi tots, i crec que ha sigut una experiència molt positiva.

miércoles, 16 de diciembre de 2009

Exposicions orals sobre territori

Durant els últims dies hem estat realitzant unes exposicions orals per la classe de Gestió i Tic i Comunicació oral, escrita i digital. Per fer les exposicions ens vàrem dividir en dos grups, per tal que hi hagués menys gent i no estiguéssim tant nerviosos. Les exposicions havien de durar 6 minuts i un minut de regal per reorganitzar i poder finalitzar les idees de l'exposició. El tema principal era territori, però dins d'aquest tema que és molt ampli, per parelles, cada grup escollia un. L'Aina i jo vàrem escollir les festes populars de Barcelona, però hi han hagut els següents temes en el grup de les 11h (2na hora):

- Per què Amèrica llatina és pobre?
- Sabadell: abans i ara.
- Les coves de Gavà.
- El Barri de la Barceloneta
- La identitat de Catalunya
- La desigualtat social a Barcelona
- Una hora en una aula d'acollida
- El mercat del Clot
- La cultura dels joves del Pirineu
- El Delta de l'Ebre
- Viure a les residències de la 3a edat
- La diversitat cultural: l'ètnia gitana
- Els esports de neu
- L'Aquarium de Barcelona
- El moviment obrer a Catalunya al s. XIX
- La fira de la Purísima de Sant Boi

A les exposicions orals havíem de valorar molts aspectes com:
- L'objectiu de l'exposició ( clar, confús, adequat, ...)
- Introducció ( neutre, interessant, ...)
- Selecció i ordenació de les idees (ordenades, clares, desordenades, ...)
- Exemplificació ( clara, explicativa, inconnexa, il·lustrativa, ...)
- Conclusió ( resumeix la idea, neutre, ...)
- Temps (adient, massa llarg, curt, ...)
- Llenguatge corporal (natural, mira el públic, rigidesa, ...)
- Veu (entonació correcte, volum, pauses, ...)
- Actitud (registre, sentit de l'humor, anècdotes, ... )
Entre de molts altres factors a tenir en compte.

Amb aquestes exposicions havíem de posar en pràctica el que deia el llibre de "com parlar bé en públic", ja que ens donava les eines necessàries per poder fer una bona exposició. Crec que tots ho hem fet molt bé, perquè molts de nosaltres no estem acostumats a parlar en públic i els nervis a vegades et poden jugar males passades, per tant, durant aquests dies hem pogut veure molts temes diferents, variades maneres de fer les exposicions, però de totes hem pogut aprendre alguna cosa més, ja què han parlat de temes que alguns detalls no coneixíem i ha estat molt positiu saber alguna cosa més sobre altres indrets, cultures, ...

Encara que totes les exposicions m'han agrada't, personalment la que més m'ha agrada't ha sigut la que han realitzat els meus companys el Sergi Domench i Isaac Serrano sobre la fira de la Puríssima de Sant Boi. Ja que a més de fer una bona exposició, han aportat notes d'humor i creativitat amb el muntatge d'un vídeo, traslladant-nos a tots a la fira, per tant hem entès millor com es viu la fira. Crec que han destacat molt positivament, per la seva creativitat, originalitat, a més a més de utilitzar un llenguatge que han convençut a tots.

martes, 15 de diciembre de 2009

Comentari escuela y territorio

El llibre "Escuela y territorio" tracta sobre les claus per la innovació educativa on presenta temes d'actualitat, amb aportacions de reconeguts especialistes sobre el tema, a la vegada proporciona les paules necessàries i exemples de com poder portar-ho a la pràctica.

La necessària relació que tenen tots els agents i les agències educatives d'un territori determinat. Al llarg del llibre apareixen les idees claus de treball en xarxa, les xarxes educatives, l'escola i l'entorn. Apareixen també algunes reflexions i experiències que reflecteixen la justificació teòrica de la raó de la necessitat de donar un pas amb relació de l'escola amb el seu entorn. També pretén reflectir les diferents maneres de fer possibles aquesta teoria a través de les pràctiques que s'han realitzat a diversos llocs.

A través de la introducció teòrica sobre la necessitat que els agents treballin de manera col·laborativa i del recull d'experiències, ens mostren la relació educativa que té l'escola amb el seu entorn immediat. La importància que té la tasca de l'educador, per poder crear un bon ambient i fer que tothom col·labori. A més a més de veure la importància que han tingut els projectes els alumnes i famílies aportant molts aspectes positius en tots els sentits.

Crec que el llibre tracta sobre un tema molt important, ja que a través de les diferents experiències, ens mostren exemples de projectes educatius de zones molt diverses, segons on està situat té unes característiques determinades i necessitats diferents.

Elogi de la feblesa


Per seminari hem llegit el llibre "Elogi de la feblesa" de Alexandre Jollien. El personatge principal és l'Alexandre Jullien, un nou amb paràlisi cerebral, que com al majoria de discapacitats, estava predestinats a fer capses de cigarretes en un taller ocupacional. Però amb voluntat i esforç aconsegueix arribar a la Universitat de Filosofia.

Aquest llibre autobiogràfic, explica a través d'una conversa imaginària del noi amb Socràtes, una vida plena de feblesa i al mateix temps de coratge d'un discapacitat físic i tot el seu entorn. Narra també un munt d'experiències i relacions viscudes que han aportat a l'Alexandre tota l'experiència que mostra en ell mateix.

Amb aquest llibre ens podem adonar de l'esforç que realitza el protagonista i totes les barreres que s'hi troba. A més a més ens serveix per reflexionar de com les coses més insignificants i petites per algunes persones, per altres poden arribar a ser molt importants. I també fa pensar sobre el tema que amb l'esforç i voluntat es pot arribar aconseguir tot, ja que no ens hem de conformar amb qualsevol cosa, si podem fer el que de veritat volem fer.

lunes, 14 de diciembre de 2009

La revista escolar - La Palmera -Avui a classe de Gestió i Tic hem treballat compartir a través de la xarxa a través de diferents pàgines webs on expliquen experiències i ofereixen diferents recursos a les escoles. Un cop hem conegut totes aquests recursos, l'Aina i jo l'hem fet sobre les revistes educatives, concretament sobre la revista "La Palmera" de l'escola Brianxa de Tordera, per explicar una petita introducció i continguts de la revista hem realitzat un PowerPoint a través del Google docs.

La revista d'edició digital són molt útils perquè es poden veure i a part d'haver una interactivitat entre diferents escoles, els pares, amics i familiars poden descarregar-se la revista i poder veure quines activitats i treballs estan fent a l'escola, per tant pot millorar la relació família i escola. Nosaltres la revista que que hem estat mirant, és la última del juny del 2009.

Personalment crec que totes les eines que hem estudiat són molt útils, però les revistes m'han agrada't molt, perquè crec què és una bona manera de que els alumnes vegin una mica recompensat el treball al poder veureu en Internet i saber que tothom ho pot veure. A més a més de què poden veure les revistes d'altres escoles de altres llocs del món i crear una interactivitat. És molt útil també pels professors, ja què poden agafar idees d'un tema que estan treballant a una escola.

Compartir a través de la xarxa


Avui a classe de Gestió i Tic hem treballat compartir a través de la xarxa, on exposa diferents maneres de difondre i aprendre el coneixement. Hem mirat una sèrie de pàgines web, on a través de les experiències que es porten a terme a les escoles o recursos que ofereixen alguns professors i alguns blocs de professors. Exactament hem mirat les següents:

- pràctica compartida: ha passat de ser web 1. 0 a ser web 2.0, on professors i escoles comparteixen experiències i així es mostren els diferents models de les escoles.
- projectes en xarxa: És un treball interescolar on es pot crear un projecte, fer públic que es vol treballar aquest tema o bé poder participar en projectes.
- webs de centres: les escoles creen el seu propi web, on publiquen els treballs dels alumnes.
- revistes escolars: Les revistes escolars virtuals expliquen les experiències, àudios, els treballs que fa cada grup, programes de ràdio, imatges, vídeo, ...
- butlletic: És un bloc on explica noves eines, articles del diari, enquestes, ... està feta pels professors.
- xtec ràdio: Participen diverses escoles, els nens tenen un programa de ràdio, aleshores pots escoltar-lo o bé publicar.
- bitàcola de Mestre Tic: El bloc de l'Anna Perez, un bloc molt interessant on explica articles d'altres webs de professors, notícies, eines utils per l'educació, etc.
- Contes del món: és un concurs podcast, on els nens de diverses escoles han fet un conte i pots escoltar i votar.
- edu3.cat (bloc): és el bloc de la pàgina web de edu3, on apareix els últims vídeos.
- Bloc de música: és un bloc basat en la música on hi han diferents experiències i recursos.
- De les Tic a les Tac: és el bloc del Jordi Vivancos, on surten diferents recursos de les tecnologies de la informació la comunicació (TIC) i de les tècniques d'aprenentatge col·laboratiu (TAC).

Crec que tots aquestes pàgines són molt interessants i tenen molts recursos molt útils. A més a més crec que molts d'ells són una bona manera que els infants agafin més interès, ja què veuen el seu treball publicat i és motiven més. A més a més de fer que hi hagi una interacció entre diverses escoles i poden ser de diversos països, per tant, poden conèixer diferents cultures. Però no només és útil pels alumnes, sinó els professors poden mirar la metodologia d'alguns projectes i poder aplicar-los també.

jueves, 10 de diciembre de 2009

Característiques d'un textFa uns dies a classe de Comunicació oral, escrita i digital vàrem estudiar les característiques d'un text. Per poder entendre una mica millor la teoria he realitzat aquest power amb un esquema.

Les qualitats que té un escrit o un discurs, quan actua amb eficàcia en una situació comunicativa es divideix en dos tipus: descriptives i prescriptives. Dins d'aquests és molt important tenir en compte l'adequació, la coherència, la cohesió, la correcció i la variació.

miércoles, 9 de diciembre de 2009

Debat sobre el dret de les menors a decidir sobre l'avortament sense el consentiment patern


A seminari hem realitzat un debat sobre la proposta de la llei del dret de les menors a decidir sobre l'avortament sense el consentiments dels pares, s'ha de dir, que aquesta llei encara no està vigent, però la proposta ha causat molt debat dins de la societat. El nostre grup va en contra, els nostres arguments es basen en que se suposa que segons la llei, les menors poden decidir l'avortament sense permís patern, però no poden votar, ni són capaces de posar-se el condó o ser grans per saber que si no es volen quedar embarassades hi ha molts mètodes anticonceptius com les pastilles anticonceptives o fins i i tot la pastilla del dia després.

A més a més, d'aquesta manera es trobaran soles, són menors i necessiten l'ajuda dels pares, el consell i la seva experiència. Potser es pensen que no els ajudaran i després poden prendre una decisió errònia que mai podran canviar. Els pares poden ajudar a reflexionar. Però potser hi ha gent que pensa que no tots els pares les ajudaran, però en aquest cas, no canviaria res, no tenen res a perdre, perquè pot passar tot el contrari que les ajudin i puguin aconsellar-les.

Per tant, per aquestes i moltes altres raons el nostre grup està en contra de la llei de l'avortament (en el punt que les menors puguin decidir sense comunicar-ho els pares). Perquè d'aquesta manera motes d'elles no ho diran els pares, i prendran una decisió potser precipitada o errònia.

lunes, 7 de diciembre de 2009

Alguns programes d'ordinador educatius


La setmana passada a classe de Gestió i Tic varem treballar tres programes d'ordinadors que són molt útils per treballar amb els infants a les escoles.
  • El primer va ser el Jclic és un conjunt d'aplicacions informàtiques que serveixen per realitzar diferents activitats educatives pels infants: trencaclosques, exercicis de text, etc. Es poden crear també les activitats un mateix, per tant, pots realitzar-les del tema que vulguis i et pugui interessar treballar. O sinó tens les activitats ja realtizades, on hi ha de temes molt variades i molt educatives.
  • El segon és el Play Crayon Phisics Deluxe és un trencaclosques de física, on es pot experimentar com seria si els dibuixos que apareixen es transformessin màgicament en objectes reals. Tracta de resoldre els puzles amb una visió artística i l'ús creatiu de la física. Crec que pot ser un programa molt útil a les escoles per aprendre d'una manera divertida més coses sobre la física, a més de fer-ho d'una manera mot interactiva.
  • El tercer era art rage 2, què és un programa per pintar semblant el paint, però sembla de veritat que pintes amb pinzell o cera, a més a més es van unint els colors, per tant, pot resultar molt útils pels infants per aprendre els colors.
  • L'últim és el Winlogo és un programa on surt una tortuga, que li hem de donar ordres, aleshores es mou. Però per poder donar les ordres hem de aprendre a saber donar les ordres perquè es mogui i faci el que li demanes, com per exemple fer una línia recta (avanza 60), etc. Hi han diferents finestres que són: gràfics (món de les tortugues), texts (zona en la que logo escriu els missatges), treballs (zona en el que l'usuari escriu els missatges), formes, traçat i variable. És un programa molt utilitzat en l'educació perquè és molt senzill i fàcil d'aprendre.

martes, 1 de diciembre de 2009

Les quatre habilitats lingüístiques

Fa uns dies a classe de Comunicació oral, escrita i digital vàrem estudiar les quatre habilitats lingüístiques que existeixen: llegir, escriure, parlar i escoltar. Qualsevol usuari de la llengua ha de dominar-les, per poder comunicar-se amb tota eficàcia a totes les situacions possibles.

- Llegir: és el procés a través del qual es comprèn un text escrit. Existeixen una sèrie d'implicacions:
1. Llegir és un procés actiu, el que llegeix ha de construir significat del text. El significat que pot tenir un escrit pel lector, no es necessari que tingui el mateix significat que l'escriptor volia donar-li, ja que el lector es construeix el seu propi significat.
2. Al llegir sempre ho fem amb algun objectiu, a més a més l'objectiu guia la nostra lectura.
3. Llegir és un procés d'interacció entre qui llegeix i el text. És a dir, el que llegeix ha d'adaptar-se el text i a través dels seus coneixements previs pot aportar al text.
4. Llegir implica l'habilitat de comprendre alguna part del text gràcies el significat de la resta, el context.
- Escriure: és el procés mitjançant el qual es produeix un text amb significat.
- Parlar: és expressar el nostre pensament mitjançant el llenguatge articulat de forma coherent, clara, amb correcció i adequació a la situació comunicativa.
- Escoltar: és comprendre un missatge, a partir de començar tot un procés cognitiu de construcció del significat i d'interpretació d'un missatge o discurs pronunciat oralment. Escoltar demana tenir un paper participatiu i actiu, un respecte a l'emissor i les seves idees, descobrir les idees principals del missatge, etc.

 
Copyright 2009 Diari d'una mestra. Powered by Blogger
Blogger Templates created by Deluxe Templates
Wordpress by Wpthemesfree