domingo, 30 de octubre de 2011

Les pissarres digitals


L'altre dia a classe vam estar provant la pissarra digital, primerament vam conèixer el programa per poder fer-les servir, smart notebook, aquí us deixo l'enllaç per descarregar els programes per la pissarra digital. També us deixo l'enllaç de smart notebook express, que permet fer-ho des de qualsevol lloc. El programa permet fer tu mateix les activitats, d'aquesta manera els mestres poden fer les activitats que necessitin. Però també hi han moltes pàgines de recursos de materials per poder fer amb la pissarra digital, aquí us deixo l'enllaç d'una pàgina on hi han recursos per pdi per primària.

Crec que l'ús de les pissarres digitals a les aules té moltes avantatges, per exemple crec que és un element motivador pels alumnes, participen de manera més activa a través de presentacions, exposicions... També permet que comprendre alguns conceptes d'una manera més clara i també poden buscar informació per poder ampliar el que estiguin treballant a l'aula.

Tot i que té moltes avantatges, i és la eina del futur, també hi ha vegades que només permet que interaccioni un alumne amb la pissarra digital. Crec per tant, que la pissarra digital pot ser un element molt important a l'aula, però cal que no es faci tot la pissarra digital, sinó utilitzar per complementar i ampliar, però hi ha coses que és millor fer-les amb uns altres recursos.

Aquí us deixo un vídeo on mostra la normalitat de l'ús de la pissarra digital a una aula de primer de primària.


sábado, 29 de octubre de 2011

Els aprenentatgesEn les últimes sessions de classe hem estat treballant diferent tipus d'aprenentatge dividits per grups per tal de fer una presentació i cada grup ha hagut d'exposar un tipus d'aprenentatge.

- L'aprenentatge autònom: es basa en els coneixements i les connexions que s'estableixen amb els coneixements previs. Per tant, es creu uns esquemes nous, aplicant la nova informació els coneixements que ja tenia. És molt important que l'alumne ha de saber que ha d'aprendre, com ho ha d'aprendre i perquè ho ha d'aprendre. Tal com expliquen a la seva entrada en el blog, aquí us deixo l'enllaç.

- L'aprenentatge entre iguals: És l'aprenentatge que es realitza entre persones, pot ser entre alumnes, entre companys d'una mateixa professió, entre membres d'una família... Tal com expliquen a la seva entrada al blog, aquí us deixo l'enllaç, també us deixo l'enllaç de la seva presentació de prezi.

- L'educació formal, no formal i informal: l'educació formal és l'aprenentatge que s'ofereix normalment els centres educatius, amb un caràcter estructurat i acaba amb una certificació (autoescola, escola, universitat...). L'educació informal són les activitats de la vida quotidianes relacionades amb el treball... no està estructurat i no donen certificació (acadèmia d'anglès, esplai...). Per últim, l'educació no formal és intencional des de la perspectiva de l'alumne (xarxes socials, el barri...). Tal com expliquen a la seva entrada del blog,

- Aprenentatge situat: la relació entre l'aprenent i l'entorn i també la interrelació entre individus. Dins de l'aprenentatge significatiu, gràcies al context sociocultural en el que es troba. L'aprenentatge que es construeix seguint aquest procés és útil i aplicable a la vida real i s'entén com una suma de creixement, ésser, pertinença i experiència pràctica. Tal com expliquen a la seva entrada del blog i a la seva presentació de prezi.

- L'aprenentatge autònom: les persones assumeixen la iniciativa amb o sense ajuda, per a les necessitats d'aprenentatge.

- L'aprenentatge invisible: és l'aprenentatge que ha fet el meu grup, i és un aprenentatge que engloba tots els aprenentatge, informal, no formal... és tot allò que aprenem sense donar-nos compte. Aquí us deixo l'entrada al blog sobre el tema i també us deixo la nostra presentació de prezi.

-Long Life learning: és tota activitat d'aprenentatge realitzada al llarg de la vida amb l'objectiu de millorar els coneixements, les competències i les aptituds amb una perspectiva personal cívica, social o relacionada amb el treball. Aquí us deixo l'enllaç sobre la seva presentació de prezi que ens van presentar els nostres companys.

- Learning by doing: aprendre fent, l'aprenentatge a través dels seus propis errors, en resum els alumnes aprenen fent-ho.

Després d'haver fet la presentació de tots els aprenentatges, ens hem donat compte, que alguns estaven lligats o teniem moltes semblances.Personalment, després d'haver vist els diferents tipus d'aprenentatge que hi ha i veure més a fons les seves característiques, crec que resulta molt positiu, no treballar només amb un aprenentatge. És a dir, crec que podria resultar més beneficiós adaptar-se segons quines situacions i el que volguem pretendre amb els nostres alumnes per tal de poder treballar diferents, perquè crec que així podria resultar molt positius pels alumnes.

sábado, 22 de octubre de 2011

Prezi

En les últimes classes, hem estat treballant sobre una nova eina a classe, prezi. Prezi és una eina que permet fer presentacions, resulta molt fàcil d'utilitzar i permet posar efectes especials. És una manera diferent a la que estem tots acostumats a fer servir amb el PowerPoint. És a dir, prezi és una eina molt útil per realitzar presentacions, d'una manera molt senzilla i que permet posar-hi efectes especials i també publicar-la.

El següent vídeo explica com es fan les presentacions amb prezi, aquí us deixo l'enllaç. També us deixo l'enllaç d'una pàgina web on explica pas a pas com utilitzar el programa prezi.


miércoles, 12 de octubre de 2011

Aprenentatge invisibleEn les últimes classes, ens hem dividit per grups i hem estat treballant diferents conceptes d'aprenentatge, el nostre grup ha treballat sobre la idea d'aprenentatge invisible, i el grup està format per Pere Musoll, Mónica Gutiérrez, Maria Garcia i jo. També hem realitzat una entrada al blog que compartim tota la classe, que porta per títol "+3TIC", aquí us deixo l'enllaç de la nostra entrada sobre l'aprenentatge invisible. També us deixo l'enllaç de la nostra presentació feta amb el prezi.

L'aprenentatge invisible té en compte tant l'informal com el no formal, és a dir, tots els coneixements o aptituds que té la persona, independentment de com o quan ho hagi adquirit. Respecte aquest tema, aquí us deixo l'enllaç d'un llibre gratuït que parla sobre el tema, titulat "aprendizaje invisible, hacia una nueva ecología de la educación" el Cristóbal Cobo i John W. Moravec. Un exemple de l'aprenentatge invisible seria parlar, ja que els infants quan arriben a l'escola, ja saben parlar, perquè ho han après a casa, d'escoltar parlar a la família, imitant.

Aquí a continuació us deixo l'enllaç on ha la imatge dóna algunes pistes per tenir un aprenentatge invisible.viernes, 7 de octubre de 2011

Jocs creats pel JCLIC

Durant les últimes classes hem estat treballant amb el programa del Jclic i investigant el seu funcionament per fer activitats. Aquí us deixo l'enllaç d'unes activitats que he creat del que hem treballat sobre el connectivisme. La informació està extreta del següent vídeo que vam veure sobre el tema.

Personalment crec que la eina del Jclic, resulta molt útil, perquè d'una manera ràpida pots fer activitats sobre el tema que vulguis i poder adaptar-lo a tot allò que necessitis, a més a més poder compartir-ho com per exemple com les meves activitats que he creat, que les comparteixo a través del blog.

miércoles, 5 de octubre de 2011

Connectivisme

En la última classe havíem de veure un vídeo sobre el connectivisme que us deixo més a baix perquè pugueu veure'l. És un vídeo molt interessant que primerament fa un repàs per les teories d'aprenentatge, fent un recorregut pels autors més destacats, començant de Pavlov i acabant amb Lave. Com a data a destacar seria 1990, ja que va ser quan Internet es va tornar obert per tothom.

Després explica el conductisme, el cognitivisme i el constructivisme.
  • Conductivisme es podria destacar:
- En l'aprenentatge és un canvi en un comportament
- La ment és com una caixa negre.
- Realitat objectiva, on és basada en la informació.
  • Cognitivisme es podria dir:
- En el coneixement són construccions mentals simbòlics en la ment de l'aprenent.
- Coneixement a través de la memòria.
- Processament d'informació.
  • Constructivisme:
- L'aprenentatge és un procés actiu en el que els aprenents construeixen les seves noves idees a a través del seu coneixement actual i passat.
- Ensenyament indirecta, acompanyament i experimental.

En el vídeo després defineix l'aprenentatge, l'epistemologia i la pedagogia.

  • L'aprenentatge el defineix com caòtic, continu, de co-creació, complexe, especialització connectada i incerta. On existeixen 3 nivells d'aprenentatge en les xarxes: neural (són sistemes complexes que estan lligats en l'aprenentatge, les connexions creen connexions), social i extern ( eines 2.0 i xarxes que ens permeten estar en contacte) i el conductual cognitiu. Per tant, podem dir que les connexions que cada persona té i estableix ens permet aprendre més.
  • Epistemologia per una banda tenim el coneixement compartit el qual ens dona autonomia, diversitat, interaccionar amb els altres, obertura (és a dir, buscar opinions diferents).
  • Pedagogia on cal destacar que es troba en procés, es podria per una banda el rol que té l'aprenent i el rol del mestre.
- Rol de l'aprenent: fer-se part d'un ambient autèntic, observar e imitar pràctiques amb èxit, participar en reflexions sobre la pràctica i autoregulació.
- Rol del mestre: modelar i demostrar, treballar és participar en una comunitat, ser obert reflexivament, fomentar un sistema en que hi sorgeixin connexions amb facilitat, validar la qualitat de les connexions i fomentar els alumnes l'habilitat i el desig de continuar la construcció del sentit.

En conclusió, en podem dir que cal que per aprendre hem de conèixer a fer connexions i aprendre a construir xarxes. Per tant, a través del que diu el conductisme, el cognitivisme i el constructivisme, s'explica l'efecte que tenen les TIC sobre la vida, la comunicació i sobre tot per l'aprenentatge.


lunes, 3 de octubre de 2011

Jclic


Avui a classe hem estat coneixent el programa JClic, no només hi ha activitats ja fetes, sinó que des de la seva pàgina web, ens permet descarregar el JClic, que és per poder fer les activitats, el JClic Author que serveix per realitzar les activitats i el JClic reports què és perquè li faci un resum de les activitats (encerts, errors...) i poder portar un control dels alumnes.

El Jclic podem dir que és un programa per la creació d'activitats multimèdia d'àreas i nivells molt diversos. És un programa que és tutor, ja que podem fer el seguiment, cada alumne té autonomia i pot dur el ritme que necessiti.

Crec que aquest programa és molt útil en el món de l'educació, ja que els alumnes poden anar fent activitats, cadascú amb el seu ritme i a més a més el professor pot portar un seguiment i veure quins temes no han entès i poder tornar-ho a explicar a classe. A més a més com el programa permet realitzar un mateix les activitats, permet que els professors puguin tenir activitats de tots els temes que necessitin, per tant crec que és un programa molt recomanable.

Aquí us deixo un enllaç d'un vídeo on explica pas a pas com realitzar activitats a través del JClic author.


Les xarxes socials: Twitter

En les últimes classes hem estat veient eines que ens poden ser útils tant a classe com a futurs mestres. Una de les eines que últimament han tingut més èxit han sigut les xarxes socials. Respecte aquest tema nosaltres mateixos hem ens hem fet un compte de Twitter o els que teníem hem aprés algunes utilitats que no coneixem. Quan vam començar a fer un llistat d'aplicacions i va sortir Twitter, la manera que definíem que és, era dient que és una xarxa social. Per poder saber més aquí us deixo un enllaç del portal edu3.cat que explica l'ús i una mica d'informació sobre Twitter.

A més a més també he trobat una notícia sobre el tema a La Vanguardia, titulada "El martes és el peor día para los usuarios de Twitter". La notícia explica que les xarxes socials reflexen el benestar de la societat, on han analitzat a través dels missatges de Twitter que el dimarts és el pitjor dia. Per tant, gràcies aquest article m'he donat compte que el Twitter té moltes utilitats de les que jo no sabia i segurament té moltes aplicacions a la nostra vida quotidiana que encara desconec, per aquest motiu em dóna més ganes de continuar investigant i aprenent més sobre aquesta eina.

Personalment crec que twitter és una eina que m'agrada, i que en un futur possiblement sigui una eina que utilitzi, però crec que avui en dia, amb l'ús d'altres xarxes socials, és una mica complicat, treure temps per poder utilitzar diverses xarxes socials a la vegada que també porto tots els treballs i deures de la universitat, per aquest motiu, no és una eina que hagi pogut extreure el màxim profit, sobre tot alhora de poder fer comentaris i recomanar webs o pàgines d'interès.

El meu compte de twitter és @tamaraherrera6, on poder posar enllaços interessants o comentaris.

Edu3.cat
 
Copyright 2009 Diari d'una mestra. Powered by Blogger
Blogger Templates created by Deluxe Templates
Wordpress by Wpthemesfree