lunes, 28 de noviembre de 2011

Realitat de les escoles de pràctiques amb l'ús TIC

Després del període de pràctiques hem estat comentant la realitat que ens hem trobat a les escoles. En general hem arribat a la conclusió que al cicle inicial, la majoria de vegades s'ensenya l'ús del ratolí, del programari... ja que resulta molt important, primer aprendre a utilitzar l'ordinador, i més endavant poder fer per exemple edició.

Hem estat parlant de les barreres de primer i segon ordre més comuns que ens hem trobat els centres, en resum puc dir:
- De primer ordre: tenir l'aula d'informàtica en un altre edifici, que l'aula d'informàtica estigui massa sol·licitada o no tingui ordinadors per tothom, no tenir llicencia pel programari...
- De segon ordre ens hem trobat que moltes vegades els mestres no tenen interès per aprendre, mestres que creuen que és innecessari la incorporació de les TIC...

Crec que resulta molt important tenir els recursos en l'escola necessaris per poder adequar les TIC a l'escola, però per una altra banda també resulta molt important la predisposició que té el mestre alhora d'utilitzar les tic.

Per últim hem estat parlat dels continguts digitals, l'ús a les escoles de materials de consulta, exercicis, creació i treball intel·lectual, simulacions, projectes de col·laboració, webquest i llibre de text digital.
 • Materials de consulta: Youtube, Viquipèdia, blogs, revistes digitals...
 • Exercicis: jclic, edu365...
 • Creació i treball intel·lectual: word, presentacions PowerPoint, Movie Maker...
 • Simulacions: google earth...
 • Projectes de col·laboració: blog compartit amb altres escoles...
 • Webquest: fonts d'energia, handbol...
 • Llibre de text digital
Els continguts digitals que més s'utilitzen a les escoles, en general solen ser com a materials de consulta, per poder buscar informació o ampliar-ne, exercicis online a través de JClic o d'altres web semblants i per creació i treball intel·lectual a través del Word i el PowerPoint.

Les característiques de la societat actual ha fet que ara hi hagi una introducció de les TIC a les escoles, tot i que veien la realitat de les nostres escoles de pràctiques, crec que en la majoria de casos estan en el principi d'aquesta adaptació i encara faltarà temps per poder adequar-se el que diu el Departament d'Educació. Per això, crec que amb temps s'aconseguirà introduir les Tic a les escoles i poder utilitzar-ho d'una manera adequada.

Referent el que hem estat parlant avui a classe, he llegit avui un article molt interessant al diari, titulat "La escuela 2.0 avanza hacia el futuro a dos velocidades distintas", aquí us deixo l'enllaç. La notícia explica encara que al principi molts mestres l'entrada de les tecnologies ho van rebre amb una mica d'escepticisme, hem de pensar que és inevitable tenir les tecnologies a les aules, perquè així és com funciona el món ara actualment. Però tal com diu el títol de l'article, l'escola 2.0 va a dos velocitats diferents, ja que molts mestres no volen aprendre i els hi costa, i moltes vegades els propis alumnes superen els mestres.

L'article m'ha fet reflexionat sobre els comentaris de les nostres escoles, ja que trobem escoles que les tecnologies són un paper important dins de l'escola, en canvi hi ha d'altres que tenen els recursos, però són els mestres que no ho saben fer servir, i d'altres que no tenen els recursos necessaris. Jo penso que el que cal és temps, ja que a moltes escoles és molt recent la introducció de les noves tecnologies, i si els mestres i també per part de les escoles, es posa voluntat per adaptar i aprendre, amb una mica de temps es podrà aconseguir tenir un bon un de les TIC a les escoles.

Orientacions que dóna el Departament sobre les TICEls dies abans de començar el període de pràctiques vam estar mirant les orientacions que dóna el Departament d'Ensenyament en relació a les Tic a l'escola. Per poder veure quines orientacions vam estar mirant dos documents, per una banda el llibre "La competència digital a l'educació primària" del Miguel Àngel Prats, on també hi ha l'enllaç amb un part del llibre. Per una altra banda també hem utilitzat el pla TAC del centre, on aquí deixo l'enllaç.

Els blocs de continguts del currículum de primària són: alfabetització tecnològica, eines comunicatives, ús de la tecnologia per aprendre (TAC), cerca i selecció de la informació i edició i publicació.
Per determinar els factors que determinen la tecnologia en un centre educatiu hi ha una sèrie de barreres de primer i segon ordre. Les barreres de primer odre són:
- El grau d’accés als ordinadors, connexions i programari.
- La disponibilitat de temps per planificar i preparar les activitats instructives amb les tecnologies.
- El grau d'adequació del suport tècnic i administratiu que el professorat rep per dur a terme aquestes tasques.
Les barreres de segon ordre són:
- L'ensenyament - aprenentatge
- Al paper que han de jugar les tecnologies en el procés educatiu
- El tipus de pràctiques metodològiques que s'adopten.
Aquestes barreres mostren la inclusió de les tecnologies a l'escola, on les de primer ordre són més operatives i les de segon ordre més metodològiques.
És important destacar que per poder aplicar d'una manera adequada les tic les aules, és molt important que juga el mestre, ja que cal que mostri interès i iniciativa per poder utilitzar altres recursos a través de les tic.
També posen alguns exemples de continguts que hi ha per poder treballar com per exemple:
 • Materials de consulta
 • Exercicis: per exemple a través de la pàgina web posar un llistat de recursos per fer de totes les matèries, com és el cas de la meva escola de pràctiques, aquí us deixo l'enllaç.
 • Creació i treball intel·lectual
 • Simulacions
 • Projectes de col·laboració
 • Webquest i les caçeres del tresor: són metodologies de construcció del coneixement, tant per treballar les diferents àrees, com per poder desenvolupar la competència digital.
 • Llibre de text digital
Altres aspectes a tenir en compte són: la llicència d’ús del programari, tenir en compte els drets d’autoria i accessibilitat als materials digitals publicats per el centre, pàgina web adaptada (Pla Identificació Visual Gencat), la aplicació del dret de protecció de dades i els valors que se’n desprenen.
 
Copyright 2009 Diari d'una mestra. Powered by Blogger
Blogger Templates created by Deluxe Templates
Wordpress by Wpthemesfree